برنامه‌نویسی کامپیوتر (رشته عمران)

دانشگاه : شهید باهنر کرمان

ترم : پاییز و زمستان ۹۷

ساعت کلاسی : شنبه و دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰

ارزشیابی :

 • میان ترم اول : ۳ نمره
 • میان ترم دوم : ۸ نمره
 • پایان ترم : ۹ نمره

نمرات مثبت :

 • حضور غیاب : ۲ نمره
 • فعالیت کلاسی و شرکت در حل سؤال : ۲ نمره

نمرات منفی :

 • عدم پاسخگویی به سؤالات در کلاس
 • حضور غیاب

خط قرمز :

 • تقلب
 • صحبت‌های بی‌وقت و نامناسب در زمان کلاس

زمان بندی درسی :

 • ۳۱ شهریور : فصل اول (معرفی زبان‌های برنامه‌نویسی)
 • ۲ مهر : فصل دوم (مبانی اولیه، سخت افزار و مفهوم برنامه‌نویسی)
 • ۷ مهر : فصل سوم (الگوریتم)
 • ۹ مهر : فصل سوم (الگوریتم)
 • ۱۴ مهر : فصل سوم (الگوریتم)
 • ۱۶ مهر : فصل سوم (الگوریتم، فلوچارت)
 • ۲۱ مهر : فصل سوم (فلوچارت)
 • ۲۳ مهر : فصل سوم (فلوچارت)
 • ۲۸ مهر : فصل سوم (فلوچارت)
 • ۳۰ مهر : فصل چهارم (برنامه‌نویسی با Python)
 • ۵ آبان : فصل چهارم (برنامه‌نویسی با Python)
 • ۷ آبان : فصل چهارم (برنامه‌نویسی با Python)
 • ۱۲ آبان : فصل چهارم (برنامه‌نویسی با Python)
 • ۱۴ آبان : فصل چهارم (برنامه‌نویسی با Python)
 • ۱۹ آبان : فصل چهارم (برنامه‌نویسی با Python)
 • ۲۱ آبان : فصل چهارم (برنامه‌نویسی با Python)
 • ۲۶ آبان : امتحان میان ترم ۱
 • ۵ آذر : فصل چهارم (برنامه‌نویسی با Python)
 • ۱۰ آذر : فصل چهارم (برنامه‌نویسی با Python)
 • ۱۲ آذر : فصل چهارم (برنامه‌نویسی با Python)
 • ۱۷ آذر : فصل چهارم (برنامه‌نویسی با Python)
 • ۱۹ آذر : فصل چهارم (برنامه‌نویسی با Python)
 • ۲۴ آذر : فصل چهارم (برنامه‌نویسی با Python)
 • ۲۶ آذر : فصل چهارم (برنامه‌نویسی با Python)
 • ۲۹ آذر : فصل پنجم (برنامه‌نویسی با MATLAB) دو جلسه
 • ۱ دی : فصل پنجم (برنامه‌نویسی با MATLAB)
 • ۳ دی : فصل پنجم (برنامه‌نویسی با MATLAB)
 • ۶ دی : فصل پنجم (برنامه‌نویسی با MATLAB) دو جلسه
 • ۸ دی : فصل پنجم (برنامه‌نویسی با MATLAB)
 • ۱۰ دی :  فصل پنجم (برنامه‌نویسی با MATLAB)
 • ۱۵ دی : امتحان میان ترم ۲

لینک‌های مهم :

جزوه به روزرسانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

جزوه MATLAB به روزرسانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

تمرین‌ها به روزرسانی ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

فولدر Dropbox کدهای Python

فولدر Dropbox کدهای Matlab

برنامه Anaconda

آموزش نصب برنامه Anaconda

برنامه MATLAB 2018b

آموزش نصب MATLAB 2018a

تاریخ امتحان میان ترم ۱ :

شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰

مباحث امتحان میان ترم ۱ :

از ابتدا جزوه تا انتهای مبحث فلوچارت

تاریخ امتحان میان ترم ۲ :

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۱۵:۳۰

مباحث امتحان میان ترم ۲ :

از ابتدا تا انتهای مبحث برنامه‌نویسی با Python 

تحلیل سازه ۲ (حل تمرین)

دانشگاه : شهید باهنر کرمان

ترم : پاییز و زمستان ۹۷

ساعت کلاسی ترم پاییز و زمستان ۹۷ : دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰

زمان بندی درسی :

 • ۲ مهر : معرفی MATLAB
 • ۹ مهر : دستورات اولیه MATLAB
 • ۱۶ مهر : دستورات اولیه و ماتریس ها در MATLAB
 • ۲۳ مهر : ماتریس‌ها و دستورات شرطی در MATLAB
 • ۳۰ مهر :  دستورات تکمیلی و حلقه ها در MATLAB
 • ۷ آبان : تحلیل خرپا به روش ماتریسی و کدنویسی در MATLAB
 • ۱۴ آبان : تحلیل خرپا به روش ماتریسی و کدنویسی در MATLAB
 • ۲۱ آبان : تحلیل خرپا به روش ماتریسی و کدنویسی در MATLAB
 • ۲۸ آبان : تحلیل خرپا به روش ماتریسی و کدنویسی در MATLAB
 • ۵ آذر : تحلیل خرپا به روش ماتریسی
 • ۱۲ آذر : تحلیل تیر و قاب به روش ماتریسی
 • ۱۷ آذر : تحلیل تیر و قاب به روش ماتریسی
 • ۱۹ آذر : امتحان میان‌ترم ۱
 • ۲۲ آذر : تحلیل ماتریسی خرپا فضایی و شبکه (۲جلسه)
 • ۲۶ آذر : تحلیل ماتریسی قاب فضایی
 • ۳ دی : تحلیل ماتریسی قاب فضایی
 • ۱۰ دی : اجزاء محدود یک بعدی
 • ۱۳ دی : امتحان میان‌ترم ۲
 • ۱۶ دی : اجزاء محدود یک بعدی (۲ جلسه)
 • ۱۸ دی : اجزاء محدود دو بعدی (۲ جلسه)
 • ۱۹ دی : اجزاء محدود ایزوپارامتریک و مباحث پیشرفته (۳ جلسه)

تحلیل سازه ۱

دانشگاه : پیام نور کرمان

ترم : پاییز و زمستان ۹۷

ساعت کلاسی ترم پاییز و زمستان ۹۷ : شنبه ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰

ارزشیابی :

 • میان ترم : ۸ نمره
 • پایان ترم : ۱۲ نمره

زمان بندی درسی :

 • ۱۴ مهر : فصل ۱ (کلیات سازه)
 • ۲۱ مهر : فصل ۱ (کلیات سازه و درجه نامعینی)
 • ۲۸ مهر : فصل ۱ (درجه نامعینی، پایداری)
 • ۵ آبان : فصل ۱ (عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی)، فصل ۲ (نیروهای داخلی اعضا)
 • ۱۲ آبان : فصل ۲ (نیروهای داخلی اعضا)
 • ۱۹ آبان : فصل ۲ (نیروهای داخلی اعضا)
 • ۲۶ آبان : فصل ۲ (نیروهای داخلی اعضا)، فصل ۵ (تغییر شکل سازه‌های معین)
 • ۳ آذر : فصل ۵ (تغییر شکل سازه‌های معین)
 • ۱۰ آذر : فصل ۵ (تغییر شکل سازه‌های معین)
 • ۱۵ آذر : فصل ۵ (تغییر شکل سازه‌های معین) و فصل ۶ (تغییر شکل سازه‌های نامعین)
 • ۱۷ آذر : فصل ۴ (خط تأثیر)
 • ۲۴ آذر : امتحان میان‌ترم

اصول مهندسی زلزله

دانشگاه : پیام نور کرمان

ترم : پاییز و زمستان ۹۷

ساعت کلاسی ترم پاییز و زمستان ۹۷ : شنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰

ارزشیابی :

 • میان ترم : ۸ نمره
 • پایان ترم : ۱۲ نمره

زمان بندی درسی :

 • ۲۱ مهر : مروری کلی بر آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم
 • ۲۸ مهر : معرفی انواع سیستم‌های باربر جانبی در سازه‌ها
 • ۵ آبان : مفاهیم مرتبط با رفتار لرزه‌ای سازه‌ها
 • ۱۲ آبان : مفاهیم منظمی و نامنظمی در سازه‌ها
 • ۱۹ آبان : مفاهیم منظمی و نامنظمی در سازه‌ها
 • ۲۶ آبان : پارامترهای اساسی در محاسبات زلزله
 • ۳ آذر : پارامترهای اساسی در محاسبات زلزله
 • ۱۰ آذر : پارامترهای اساسی در محاسبات زلزله
 • ۱۷ آذر : تحلیل استاتیکی معادل و کنترل‌های لرزه‌ای
 • ۲۴ آذر : امتحان میان‌ترم

لینک‌های مهم :

آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴

جزوه به روزرسانی ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

نمونه سؤالات امتحان پایانی کشوری ترم‌های گذشته

تاریخ امتحان میان‌ترم :

شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰

مباحث امتحان میان ترم :

از ابتدای جزوه تا انتهای تحلیل استاتیکی معادل

نرم‌افزارهای کامپیوتر عمران

دانشگاه : پیام نور کرمان

ترم : پاییز و زمستان ۹۷

ساعت کلاسی ترم پاییز و زمستان ۹۷ : شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰

نرم‌افزار : CSI SAP2000 v20

ارزشیابی :

 • حضور در کلاس : ۲ نمره
 • تمرین : ۸ نمره
 • مصاحبه پایانی : ۱۰ نمره

زمان بندی درسی :

 • ۲۱ مهر : آشنایی با نرم‌افزارهای مرتبط
 • ۵ آبان : حل مسئله خرپا
 • ۱۹ آبان : حل مسئله تیر
 • ۳ آذر : حل مسئله قاب
 • ۱۰ آذر : رفع اشکال
 • ۱۷ آذر : امتحان پایانی

پروژه سازه‌های بتن آرمه

دانشگاه : پیام نور کرمان

ترم : پاییز و زمستان ۹۷

ساعت کلاسی ترم پاییز و زمستان ۹۷ : شنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰

نرم‌افزار : CSI ETABS 2017 و CSI SAFE 16 و PTC MathCAD

زمان بندی پروژه :

 • ۲۱ مهر : پلان معماری
 • ۲۸ مهر : پلان معماری
 • ۵ آبان : پلان معماری

تاریخ تحویل نهایی پروژه :

اعلام خواهد شد.

تحلیل سازه ۲

دانشگاه : غیر انتفاعی بعثت

ترم : پاییز و زمستان ۹۷

ساعت کلاسی ترم پاییز و زمستان ۹۷ : سه‌‌شنبه ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰

ارزشیابی :

 • تمرین‌ها :۱۰ نمره
 • پایان ترم : ۱۰ نمره

زمان بندی درسی :

 • ۲۴ مهر : مقدمه‌ای بر انواع سازه
 • ۱ آبان : درجات آزادی
 • ۱۵ آبان : درجات آزادی، جبر ماتریسی
 • ۲۲ آبان : جبر ماتریسی
 • ۲۹ آبان : جبر ماتریسی
 • ۶ آذر : تحلیل خرپا به روش ماتریسی
 • ۱۳ آذر : تحلیل خرپا به روش ماتریسی
 • ۲۰ آذر : تحلیل خرپا به روش ماتریسی
 • ۲۷ آذر : تحلیل خرپا به روش ماتریسی
 • ۴ دی : تحلیل تیر به روش ماتریسی

سازه‌های فولادی ۲

دانشگاه : غیر انتفاعی بعثت

ترم : پاییز و زمستان ۹۷

ساعت کلاسی ترم پاییز و زمستان ۹۷ : چهارشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰

ارزشیابی :

 • میان‌ترم : ۱/۵ نمره مثبت
 • پایان ترم : ۲۰ نمره

مقاومت مصالح

دانشگاه : غیر انتفاعی بعثت

ترم : پاییز و زمستان ۹۷

ساعت کلاسی ترم پاییز و زمستان ۹۷ : چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰

ارزشیابی :

 • میان‌ترم : ۵ نمره مثبت
 • پایان ترم : ۲۰ نمره

زمان بندی درسی :

 • ۲۵ مهر : یادآوری از استاتیک
 • ۲ آبان : یادآوری از استاتیک و مفاهیم تنش
 • ۹ آبان : تنش
 • ۲۳ آبان :  تنش و کرنش
 • ۳۰ آبان : کرنش و مشخصات مصالح
 • ۷ آذر : نسبت پواسون و نیروی محوری
 • ۱۴ آذر : امتحان میان‌ترم
 • ۲۱ آذر : نیروی محوری
 • ۲۸ آذر : پیچش
 • ۵ دی : خمش
 • ۱۲ دی : برش

کتب مرجع به زبان انگلیسی :

مقاومت مصالح Hibbeler ویرایش ۹ (سال ۲۰۱۴)

تاریخ امتحان میان‌ترم :

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰